A zabolai Mikes kastély

gelence

 

A Mikes kastélyt a XV. század körül építették, itt nevelkedett 10 éves koráig Zágoni Mikes Kelemen, II. Rákóczi Ferenc titkára. A kastélyt 1867-ben gr. Mikes Benedek átalakíttatta. Itt született a Mikes család több neves tagja, többek között gróf Mikó Imre, Erdély Széchenyije. A kastély 34 hektár angol parkja arborétum. A parkban nyugszik gróf Mikes Kelemen honvéd ezredes, aki 1849. január 21-én Nagyszeben ostromakor esett el. Ugyanitt van Háromszék egyik legmonumentálisabb református templomvára is, XVIII. századi festett mennyezettel.
A Pozsony Ferenc által alapított és 2003-ban megnyitott Csángó Néprajzi múzeum bemutatja a Moldvában élő magyarok hagyományos tárgyi és szellemi kultúráját. Állandó kiállítása a csángó emberek születéstől halálig tartó szakrális életútját vázolja fel. A  látogatók ugyanakkor megismerkedhetnek gorzafalvi fazekas műhellyel, lészpedi és pusztinai lakásbelsővel, a székely tájházban pedig  Zabola kulturális örökségével. www.csangomuzeum.ro
  
Táv:Szárazpataktól 25 km-re, fél óra autóval.