Moara

Lângă pensiune se află moara veche de aproape 100 de ani, după care a fost denumită pensiunea însăşi. Moara, cu activitatea ei de un secol, îşi dobândeşte un statut aparte nu numai datorită utilităţii ei, ci şi vechimii ei singulare în această regiune, precum şi metodei tradiţionale de funcţionare. Conform cerinţelor vizitatorilor noştri, prezentăm modul ei de funcţionare, iar cei prezenţi au posibilitatea experienţei proprii cu privire la istoria acestui obiectiv.

Scurtă istorie a morii:


Construcţia morii de apă a început în anul 1922, iar lucrările au fost terminate în anul 1924. Moara funcţionează cu ajutorul unei turbine de tip FRANCIS, ceea ce prezintă o sursă de energie mai mare decât o roată de apă tradiţională. În interior este amplasată o moară de piatră, cu ajutorul căreia în trecut se marinau cerealele pentru pâine, iar cu o sită de mână se făcea cernerea făinii. În anii 1920 moara era considerată modernă, deoarece moara de piatră era înlocuită cu doi unităţi cu cilindri. (Cea mare a fost fabricată în 1923, iar cea mică în 1912 la Budapesta, în fabrica GANZ.) Un aspect interesant al morii este faptul că fiecare ax rotitor se roteşte pe rulmenţi originali, şi fiecare maşină este pusă în funcţiune prin curele de axul principal. În moară este instalat un electrodinam GANZ, fabricat în 1916, care produce 8 kw 110 volţi şi 74Ah de curent electric, care în trecut asigura alimentarea morii dar şi a clădirilor adiacente.

moara a fost întotdeauna în proprietatea familiei, nefiind naţionalizată nici în perioada comunistă, pentru care suntem îndatoraţi lui István Lukács mai bătrân, care a fost în proces cu statul timp de trei ani. După un proces îndelungat, el a ieşit câştigător, iar din 1965 moara şi-a reluat activitate a.
Itt vagy: Pensiune Moara