Csíkszereda-Csíksomlyó

 

A város építészeti nevezetessége,a Mikó vár napjainkban a Csíki Székely Múzeumnak ad otthont. A legenda szerint a várat Szent László király idejében építette egy Mikó nevű székely vezér, de mivel az épület elpusztult, hidvégi Mikó Ferenc, csíki főkapitány 1611-1621 között erődített várkastélyként újjáépíttette. Az épületet az 1661-es török büntetőhadjárat idején újra lerombolták. Ma is látható formáját 1714-ben kapta, ekkor gróf Steinwille István császári tábornok újból felépíttette. Alaprajza valószínűleg követte a régi vár alakját, de a díszeitől megfosztott régi reneszánsz épület már nem nyerte vissza egykori pompáját. Ettől kezdve az épület hosszú időn keresztül katonai szerepet töltött be. A vár érdekessége a két gótikus ablakocska a déli oldalon.

 

Csíksomlyó a város központjától 3 kilóméterre található, a település részét képezi. Bár temploma és kolostora jóval régebbi keletű, létezésük 1442-től bizonyított, amikor Hunyadi János adományaiból - a csíki székelységnek a marosszentimrei csatában tanúsított vitézségét honorálva - a régi templom helyére új, gótikus stílusú kőtemplom építését kezdték. 1444-ben IV. Jenő pápa az újjáépítendő, de még el nem készült templom javára adakozóknak búcsút engedélyezett. A későbbi búcsújárás kezdete a templomban található csodatevő szobornak köszönhető. Mária adott erőt és bátorságot a hitüket védő gyergyói és csíki székelyeknek, hogy 1567 pünkösd szombatján diadalt arathassanak a protestáns hitet erőltető János Zsigmond seregei felett. Napjainkban a csíksomlyói pünkösdi búcsú egyre inkább az összmagyarság ünnepe, vallási hovatartozásra való tekintet nélkül.

 

Táv:Szárazpataktól 55 kilóméter, 1 óra autóval.

 

Itt vagy: Látványosság Kirándulás Csikszereda-Csíksomlyó