Műemlékek

Lemhény

 

Kézdivásárhelytől 10 km-re északkeletre fekszik. A Feketeügy kiszélesedő teraszán fekvő Alsólemhény vagy Alszeg és a Venice-patak völgyében hosszan elnyúló Felsőlemhény Venece falvak összeolvadásából keletkezett.
Római katolikus vártemploma középkori eredetű, Kézdialmás és Lemhény között a Szent Mihály-hegyen áll. A középkori templom összeomlott és 1510-ben újat kellett építeni helyette, 1777-ben barokk stílusban átépítették, védőfalai 17. századiak 2 bástyával és egy kaputoronnyall, amely harangtorony is egyben.

Bővebben...

Esztelnek

 

"Erődített római katolikus temploma 14. századi, melyet a 15. század végén gótikus stílusban átépítettek, majd 1635-ben bővítették és 1724-ben javították. 1802-ben a földrengés megrongálta, miután átépítették, tornyát 1819-ben alakították át, 1958-ban restaurálták. 1977-ben a földrengéskor 14. századi freskótöredékek kerültek elő. A ferencesek zárdája az Alszeg és Felszeg között meglevő kápolna mellé épült 1677-ben, alapítója gr. Mikes Kelemen volt. 1710-ben a kápolnához – azt szentélynek meghagyva – templomot építettek. 1729 és 1750 között átépítették. 1907-ben földrengés rongálta meg, majd 1921-ben leégett és nem is épült újjá.

Bővebben...

Torja

 

"Középkori település, a XIV. századból származó dokumentumok tesznek elsőként említést róla. A község központjában egy templomerőd található, melynek tornyait és védőfalát műemléknek nyílvánították. A román stílusban épült templomot később gótikus elemekkel egészítették ki, melyekből szinte semmi nem maradt meg az első világháború előtti nagy átalakítások miatt.
A 82. szám alatt egy galambdúcos kapu található, mely 1806-ban épült, és népművészeti emlékműnek nyilvánították.

Bővebben...

Brassó

A város a Barcaság délkeleti szögletében, a Cenk-hegy lábánál fekszik. Évszázadokon keresztül gazdag kereskedőváros volt, ma Bukarest után az ország második legnagyobb városa. Brassó az erdélyi szászok legnagyobb és legjelentősebb városa volt. Igazi fejlődése 1385-ben kezdődött, mikor a török-tatár betörések elől a lakosságot a Köszörű-patak magas hegyekkel körülvett völgyébe költöztették. Ebben az időben kezdődött a védelmi célokat szolgáló várfal és a Fekete templom építése is.

A város főterén található Erdély legnagyobb temploma, a Fekete templom, mely 88 méter hosszú, 22 méter széles, a tornya pedig 65 méter magas.

Bővebben...

Sepsiszentgyörgy

 

Kovászna megye legynagyobb városa és egyben megyeszékhelye. Leg kiemelkedőbb látnivalója a Székely Nemzeti Múzeum, amely többek között magába foglalja, mint külső egységet a kézdivásárhelyi Céhtörténeti Múzeumot, a csernátoni Tájmúzeumot, a zabolai Csángó Néprajzi Múzeumot, valamint a baróti Erdővidék Múzeumot is. A Székely Nemzeti Múzeum 1875 óta látogatható. Ez a jelentős tudományos intézmény a székelység és a székelyföldi regionális örökség kutatását, bemutatását vállalta fel. A pecsétjében szereplő 1879-es évszám annak az emlékét őrzi, hogy ekkor került a székelység közös tulajdonába. Jelenleg a legnagyobb határon túli magyar közgyűjtemény, egyben Kovászna megye és a Székelyföld egyik fontos turisztikai látványossága.

Bővebben...

Vargyas

 

A településen található Daniel-kastély a XVI-XVII. századi reneszánsz, majd a barokk és klasszicizmus elemeit őrző épületegyüttes. Első írásos említése 1580-ból való, ekkor már állott a kastély, amit később többször átépítettek. Az épületen érdemes megnézni a szép reneszánsz ajtókereteket, illetve az elülső oldalon a Daniel-Perki kettős címert. A kastélyban jelenleg a helyi önkormányzat működik. A park egy arborétum-maradék ritkaságait, díszfáit őrzi. Itt találjuk a vidék egyetlen piramidális tölgyét, de van itt két vérbükk, egy cukorjuhar, egy - népi nevén - "szomorú kőris", szürke nyárfa és platánlevelű korai juhar is.

Bővebben...

Olasztelek

 

Legfőbb látványossága A Daniel család kastélya, amely 1609 körül épült, 1668-ban bővítették és átalakították, 1884-ben megújították. Egykor védőfal övezte, melynek nyomai még láthatók. Mai temploma 1858-ban épült fel, alacsony kőfalában áll az 1795-ben épített tornya, ugyanitt egy Bethlen kúria is látható.

 

Táv:Szárazpataktól 80 km-re, 1 óra 15 perc autóval.

 

 

Erdőfüle

 

Erdőfüle régi temploma 13. századi volt, a mai 1897-ben épített református templom helyén állott. Az idők során többször átalakították, majd 1897-ben lebontották. 1848-ban itt önttette Gábor Áron az ágyúgolyókat. A faluban megtekinthetők az egykori Dobó falu tempomának és kápolnájának romjai a XIV., XV. Századból, valamint a dupla tetejű, oromfalas, reneszánsz stílusban épült Boda-udvarház, amely 1713-ban épült.

 

Táv:Szárazpataktól 85 km-re, 1 óra 15 perc autóval.

 

 

Nagyajta

 

A település nevét híres szülötte, a székely népköltészet kiváló gyűjtője, Kriza János költő, nyelvész, unitárius püspök repítette messzire a magyar nyelvterületen. Egykori szülőháza a mai unitárius parókia melletti kertben állott. A lelkészi lak gyülekezeti szobájában egy Kriza-gyűjtemény látható, a település központi parkjában pedig születésének 180. évfordulója alkalmából elhelyezték bronzból készült mellszobrát.

Unitárius templomerődje a román kori templom helyére épült a 15. században késő gótikus stílusban, 5 m magas falát 2 sarokbástya erősíti, melyek 16. század végiek. Utólag 1 kapubástyával is kitoldották az északi oldalon. Az 1802. évi földrengés után 1802és 1814 között átépítették. 3 saroktornya fedetlenül áll.

 

Táv:Szárazpataktól 71 km-re, 1 óra autóval.

 

 

Kisbacon

 

Legfőbb nevezetessége az 1969-ben, Benedek Elek születésének 110., halálának 40. évfordulója alkalmából felavatott emlékház, amely 1896-ban épült. A 19. századi klasszicista udvarházak mintáját követő földszintes ház oszlopos tornácának timpanonjában a Mari név olvasható, amely Benedek Elek feleségének állít emléket.

Borvizei a Fenyős-patak mellett törnek fel. Határában található a Benedek Elek borvizes barlang, igazi természeti ritkaság.

 

Táv: Szárazpataktól 73 km-re, 1 óra autóval.

 

Kézdiszentkereszt

 

A legrégebbi épület a román templom. 1760 -ban épült görög - katolikus templomnak. Az évek során átkerült az ortodox egyház tulajdonába, többször javították az évek során, de hívek hiánya miatt ma már emlékmű.

A polyáni víz Kovászna megye legrégebben ismert borvize, amely golyvás megbetegedések ellen javasolt, de nagyon jó hatással van különböző gyomor- és bélbántalmakra is. Lítium tartalmú, alkalikus szénsavat tartalmaz.

 

Táv: Szárazpataktól 10 km-re, 10 perc autóval.

 

 

Kézdivásárhely

 


Kézdivásárhely az Európa szinten egyedinek minősíthető udvartereinek és céhes múltjának köszönhetően vált ismertté. Céhes városnak is nevezik, hiszen ezek az ősi mesterségek alkotják a város történelmét, hajdanán 11 céh létezett a város határain belül. A város felépítése egyedülálló, a központot udvartereknek nevezett kis utcák veszik körül, melyeknek keletkezése a XV. századra visszavezethető. Kialakulásuknak oka egyszerű, a város régen piactér volt, amely köré az árusok, mesteremberek sátrakat állítottak, majd letelepedtek és felépítették házaikat. Ebből adódik, hogy a mai központból rengeteg kis utcacska indul ki, melynek lakói szoros viszonyban állnak egymással, régen ez az utca közös udvarnak is számított.

Bővebben...

Kézdiszentlélek

 

Római katolikus erődtemploma a Kászon bal oldalán magasodó Perkő aljában fekszik. Alaprajza egyedülálló úgynevezett "ollós", négy sarok- és egy kaputoronnyal.

A Perkő tetején meglátogathatók a Tarnóczy kastély romjai, melyhez kötődik Kemény Zsigmond Özvegy és leánya című regény (a zabolai Mikes fiúk ellopták Sárát). A Perkő keleti részén áll a 13. századi eredetű Szent István kápolna, közelében pedig a Mikes Antal által építtetett Szent Antal kápolna romjai látszanak. A Perkőn minden évben, augusztus 20-án Erdély második legnagyobb búcsúját rendezik államalapító Szent István királyunk tiszteletére és emlékére.

 

Táv:Szárazpataktól 6 km-re, fél 10 perc autóval.

 

 

Bereck

 

Itt született Gábor Áron 48-as szabadsághős 1814. november 21-én, a szülőháza helyén álló házat emléktábla jelöli, 1992-ben felavatott szobra a római katolikus templom közelében áll. Nevezetességei: Veneturné várának maradványai az Ojtozi-szoros bejáratánál, a régi gótikus temploma, amely 1569-ben épülhetett fából, tornya 1764-ben épült. A falutól 2 km-re a cserépgyár közelében a Körültáj-hegyen 1899-ben 3 m magas emlékoszlopot állítottak Erzsébet királyné tiszteletére.

 

Táv:Szárazpataktól 30 km-re, fél 40 perc autóval.

 

 

Dálnok

 

Dózsa György, az 1514. évi parasztháború vezérének szülőfaluja. Látnivalók: A Berczási-kúria, amely 1885-ben épült, valamint a a református templom mely román kori, a 15. század első felében gótikus stílusban átépítették, mai alakját a 18. században nyerte el.

 

Táv:Szárazpataktól 27 km-re, fél óra autóval.

 

 

Zágon

 

Itt született 1690-ben Zágoni Mikes Kelemen, Rákóczi hadapródja, majd kamarása, szobra a kastély közelében áll, egykori szülőháza helyén emlékoszlop áll A Mikes-Szentkereszthy-kastély valószínűleg 17. századi eredetű, mai formáját a 18. század elején kaphatta.

 

Táv: Szárazpataktól 44 km-re, 50 perc autóval.

 

 

Csomakőrös

 


Kőrösi Csoma Sándor ázsiakutató, nyelvész szülőfaluja. Látványosságok közé tartozik a műemlék Református templom, az egykori községházában berendezett egy Csoma-emlékszoba, a nyelvész szülőházának újra felállított másolata, valamint a Csoma-diófák, amelyek a szülőházának udvarán állnak.

 

Táv:Szárazpataktól 34 km-re, 40 perc autóval.

 

 

A zabolai Mikes kastély

gelence

 

A Mikes kastélyt a XV. század körül építették, itt nevelkedett 10 éves koráig Zágoni Mikes Kelemen, II. Rákóczi Ferenc titkára. A kastélyt 1867-ben gr. Mikes Benedek átalakíttatta. Itt született a Mikes család több neves tagja, többek között gróf Mikó Imre, Erdély Széchenyije. A kastély 34 hektár angol parkja arborétum. A parkban nyugszik gróf Mikes Kelemen honvéd ezredes, aki 1849. január 21-én Nagyszeben ostromakor esett el. Ugyanitt van Háromszék egyik legmonumentálisabb református templomvára is, XVIII. századi festett mennyezettel.
A Pozsony Ferenc által alapított és 2003-ban megnyitott Csángó Néprajzi múzeum bemutatja a Moldvában élő magyarok hagyományos tárgyi és szellemi kultúráját. Állandó kiállítása a csángó emberek születéstől halálig tartó szakrális életútját vázolja fel. A  látogatók ugyanakkor megismerkedhetnek gorzafalvi fazekas műhellyel, lészpedi és pusztinai lakásbelsővel, a székely tájházban pedig  Zabola kulturális örökségével. www.csangomuzeum.ro
  
Táv:Szárazpataktól 25 km-re, fél óra autóval.

 

Haszmann Pál Múzeum

Haszmann Pál tájmúzeum: A múzeum épületében található anyag Felső-Háromszék népművészetének legszebb darabjait mutatja be: székely festett bútorok, kályhacsempék, szőttesek, stb. A múzeum épületét szabadtéri kiállítás veszi körül, ahol e térség helyreállított, monumentális székelykapuit és a népi építkezés (lakóházak, malmok) emlékeit láthatjuk. Az udvaron egy szabadtéri sírjel-, sírkő- és faragott fejfa-gyűjtemény és egy nagyon gazdag mezőgazdasági szerszám- és gépkiállítás is található.

Bővebben...

Gelence

 

Festői környezetben, a mögötte emelkedő Musát-, Asztag-, Bonyó- és Zernye-havas vonulatának lábánál fekszik.

 Az ősi templomot kőből épített, alacsony várfal veszi körül, kaputornyán egy XVIII. századi reneszánsz díszítésű harang található.

Bővebben...
Itt vagy: Látványosság Nevezetességek